מדיניות פרטיות והגנת נתונים

על ידי השארת נתונים באתר, אתה מסכים למדיניות הפרטיות והגנת המידע.

הגנת מידע

ניהול האתרiw.techexpertolux.com (להלן המכונה האתר) אינו יכול להעביר או לחשוף את המידע שנמסר על ידי המשתמש (להלן המשתמש) בעת הרישום והשימוש בפונקציות האתר לצדדים שלישיים, למעט כמתואר בחקיקה במדינה בה המשתמש פועל.

השגת מידע אישי

לצורך תקשורת באתר, המשתמש מחויב להזין מידע אישי כלשהו. כדי לאמת את הנתונים שנמסרו, האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש הוכחת זהות באופן מקוון או לא מקוון.

שימוש במידע אישי

האתר משתמש במידע האישי של המשתמש לצורך שירות ולשיפור איכות השירותים הניתנים. ניתן למסור חלק מהמידע האישי לבנק או למערכת התשלומים, אם מסירת מידע זה נובעת מהליך העברת הכספים למערכת התשלומים, שבשירותיה המשתמש מבקש להשתמש. האתר עושה כל מאמץ לשמור על בטיחות הנתונים האישיים של המשתמש. מידע אישי יכול להיחשף במקרים המתוארים בחוק, או כאשר הממשל רואה פעולות כאלה הכרחיות בכדי לעמוד בהליך המשפטי, בצו בית המשפט או בהליך המשפטי הנחוצים למשתמש לעבוד עם האתר. במקרים אחרים, בשום פנים ואופן, המידע שהמשתמש מעביר לאתר לא ייחשף לצדדים שלישיים.

תִקשׁוֹרֶת

לאחר שהמשתמש השאיר את הנתונים, הוא מקבל הודעה המאשרת את רישומו המוצלח. למשתמש הזכות להפסיק לקבל ידיעונים בכל עת באמצעות השירות המתאים באתר.

קישורים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. האתר אינו אחראי על מדיניות התוכן, האיכות והאבטחה של אתרים אלה. הצהרת פרטיות זו חלה רק על מידע המפורסם ישירות באתר.

בְּטִיחוּת

האתר מבטיח את בטיחות חשבון המשתמש מפני גישה בלתי מורשית.

שנה התראות

האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במדיניות הפרטיות ללא הודעה נוספת. החידושים נכנסים לתוקף מרגע פרסומם. משתמשים יכולים לעקוב בעצמם אחר שינויים במדיניות הפרטיות.

 

פרחים

אבטיח

עצים